Академия Liber - форумът

Конкурс за годишната награда на Академия Liber за втора издадена поетична книга => Форум за гласуване и дискусии => Темата е започната от: admin в Октомври 14, 2009, 02:02:53Титла: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: admin в Октомври 14, 2009, 02:02:53
Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"


Титла: Re: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: Мария Тодорова в Октомври 15, 2009, 09:11:48
Гласувам с 6 за тази книга. При първия прочит ми направи по-силно впечатление, но при втория и особено при третия някои чисто "женски" поетики ме подразниха. И все пак, има много топлота и искреност в поезията на Цонка Христова. Харесвам книгата.

Благодаря!  :)


Титла: Re: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: Мария Липискова в Октомври 18, 2009, 04:42:15
6.
Заглавието на стихосбирката, като  фигуративност,  задава една възможност за остраненост на лирическото говорене, която  книгата само отчасти осъщестява.


Титла: Re: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: Мария Гюрова в Октомври 21, 2009, 04:48:16
Г-жа Христова прави интересна заявка с книгата си като композиция и начин на вглеждане и изследване на темите. За мен това е книга-опит за изграждане на собствена автентичност чрез погледа напред и назад във времето, чрез фразата и силата й да впечатлява и озадачава, чрез една по-различна емоционалност и характер на говорещия човек, обитаващ собствена територия.
Мисля, че опитен редактор би помогнал много за подобряване на крайния ефект.

Моята оценка: 5


Титла: Re: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: Яна Монева в Октомври 24, 2009, 05:28:21
Започнах трудно и с малко недоверие да чета тези стихове, но имаше места, на които се намерих, на които останах и се замислих. В кратките форми имаше добри попадения.
Оценката ми е 7!
Поздрави!
Яна Монева


Титла: Re: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: Ваня Стефанова в Октомври 25, 2009, 10:36:32
Допадна ми и тази книга (ведно с жанровите и структурните си 'закачки'), понеже тя, струва ми се, цели не толкова насочване към недовидяни още (от някоя поетична традиция) зони, колкото п(р)оглеждане пак към зоните с екстрадирани "сънища" – 'около' и 'вътре'. Една нагарчаща (но и споделимо блага) ирония на места разколебава, размеква черупката на клишето във видяното. Затова може би (като читател) чувам текстовете – без да твърдя, че навсякъде постигат пробивите на "откровение".

6


Титла: Re: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: Бояна Петкова в Октомври 25, 2009, 03:23:09
Според мен заглавието е голям минус, както и встъпителното стихотворение - просто не правят услуга на книгата. Предговорът - също, надявах се тази традиция първо да ни обясняват какво е искал да каже авторът, да е останала в миналото...
Та, навлязох в книгата предубедено, но малко по малко омекнах... книгата има какво да каже, макар и не винаги да го казва по начин, успял да избяга от баналното, не винаги успява да прободе обръгналите ни/ми сетива, не винаги успява да задържи посоката на вниманието...
И все пак... 6 :)


Титла: Re: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: Филип Кабакян в Октомври 25, 2009, 09:45:10
Книгата още от пръв поглед впечатлява с упорито наложената смислово-формална организация на стихотворенията. Концептуално това е предимство. Но за някои от творбите именно тази смислово-асоциативна рамка, заложена в заглавието, се оказва тясна дрешка.
Стихотворенията на Цонка Христова се отличават с изострената си сетивност към проблемите на съвременната личност. И достига до поетическите инвенции по пътя на преосмислената житейска опитност.

6


Титла: Re: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: Левена Филчева в Октомври 26, 2009, 08:47:19
Гласуването ми за представените на конкурса книги се основава на седем критерия: общо впечатление и "послевкус"; богатство на изразните средства; форма и структура на стиха; художествено оформление на проекта; концептуалност ("стихосбирка" или "книга"); оригиналност на изказа и семантична натовареност. По критериите гласувах с числа от едно до седем и според получената обща стойност, дадох своя глас с числа от три до девет.
По този начин: за "Размишленията на една мравка" на Цонка Христова гласувам с 8.

общо впечатление и "послевкус" - 6
богатство на изразните средства - 5
форма и структура на стиха - 5
художествено оформление на проекта - 6
концептуалност ("стихосбирка" или "книга") - 6
оригиналност на изказа - 4
семантична натовареност - 4


Титла: Re: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: Георги Милев в Октомври 26, 2009, 07:56:29
Според зададените критерии: 6

Лична импресия:
Много приятна книга; разговорливост, която не дразни. На места (особено в по-дългите текстове) се усеща необходимостта от редактиране, не радикално, между впрочем. Но това не нарушава общото ми усещане.


Титла: Re: Цонка Христова - "Размишленията на една мравка"
Публикувано от: Кирил Кирилов в Октомври 27, 2009, 01:24:59
6. :)